Una nueva normativa mejorará la seguridad de los niños en carretera

Desde el año 2013 se trabaja en una nueva normativa de homologación llamada i-Size que tiene como objetivo mejorar la seguridad de las sillas de coche para niños y su uso, además de clarificar su regulación.

sillas-coche

Imagen derivada CC BY-SA 2.0 por Claudio Lobos

La actual normativa (ECE R44) seguirá en vigor hasta 2018, pero con la paulatina implementación de la normativa i-Size se mejorará la seguridad de los niños en carretera puesto que para su homologación deberán superar algunas pruebas suplementarias y más exigentes como, por ejemplo, la de choques o impactos laterales en caso de accidente. Asimismo, aumentarán el uso de las sillas en sentido inverso a la marcha hasta los 15 meses.

Con esta nueva normativa, las sillas para niños ya no se catalogarán en función de la altura y del peso. El fabricante de sillas de coches para niños podrá decidir para qué tamaños resulta adecuado y aquellos padres que ya disponen de un sistema de retención infantil actual, podrán seguir utilizándolo al menos hasta 2018. No hay, de momento, previsión de prohibir la utilización de sistemas de retención infantil que se hayan homologado de acuerdo con la norma ECE-R 44.

Este artículo está disponible también en euskera.

Categorías: Automóvil, Los seguros

Etiquetas: , ,

Araudi berri batek haurren segurtasuna hobetuko du errepidean

2013 urteaz geroztik i-Size izeneko homologazio-araudi berri bat lantzen ari dira, autoetako haurrentzako eserlekuen segurtasuna eta erabilera hobetzeko helburuarekin, eta, gainera, eserlekuen erregulazioa argitu nahi dute.

sillas-coche

Irudia CC BY-SA 2.0 Claudio Lobos

Egungo araudiak (ECE R44) indarrean jarraituko du 2018 arte, baina harian-harian i-Size ezarriz joango denez, haurren errepideko segurtasuna hobetzen joango da, homologaziorako proba gehigarri eta gogorrago batzuk gainditu beharko baitira, istripu kasuetako alboetako talka edo inpaktuen probak, esaterako. Halaber, eserlekuak martxaren aurkako noranzkoan erabiltzeko beharra 15 hilabetera arte luzatuko dute.

Araudi berriarekin, haurrentzako eserlekuak ez dira katalogatuko altueraren eta pisuaren arabera. Autoetarako haurrentzako eserlekuen fabrikatzaileak erabaki ahal izango du zein tamainarentzako diren egokiak, eta haurrei eusteko sistema bat lehendik daukaten gurasoek erabiltzen jarraitu ahal izango dute 2018 urtera arte gutxienez. Oraingoz ez dago ECE-R 44 arauarekin homologatutako haurrei eusteko sistemen erabilera debekatzeko aurreikuspenik.

Artikulu hau gazteleraz ere eskuragarri dago.

Categorías: Euskaraz, Gaurkotasun-artikuluak

Etiquetas: ,

¿Cómo puede afectarnos Solvencia II?

En el mundo del seguro, llevamos muchos años hablando sobre Solvencia II, pero fuera de él es más que probable que no sepamos de qué estamos hablando y sobre todo si nos afecta en algo.

Solvencia II es el nuevo régimen de evaluación de riesgos y cálculo de requisitos de capital del seguro, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, y para el que todas las aseguradoras hemos estado adaptándonos durante años. Se trata de un régimen de solvencia basado en los riesgos que asumimos las entidades aseguradoras, es decir, cuanto mayor riesgo asumamos (en nuestro negocio, en nuestras inversiones etc.) mayor capital tendremos que tener disponible como garantía para asegurados, inversores y sociedad en general.

solvencia2

Imagen derivada CC BY-SA 2.0 por Daniel Dionne

Lo que pretende es dotar al sector de los seguros de un marco normativo que nos permita gestionar mejor los riesgos, aumentar la competitividad, mejorar nuestros productos y garantizar la solvencia a nuestros asegurados, inversores y sociedad en general dotándolo para ello, de mayor transparencia basada en mayor información a disposición del mercado y del regulador.

Este artículo está disponible también en euskera.

Categorías: Es noticia....

Etiquetas: , ,

Nola eragiten digu Kaudimena IIk?

Urteak daramatzagu aseguruaren munduan Kaudimena IIri buruz hizketan, baina mundu horretatik kanpo inor gutxik daki zertaz ari garen eta, batez ere, gugan eraginik ote duen.

Arriskuak ebaluatzeko eta aseguru-kapitalaren baldintzak kalkulatzeko erregimen berria da Kaudimena II. 2016ko urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean, eta horretara egokitzeko urteetan aritu izan gara lanean. Aseguru-erakundeek gure gain hartzen ditugun arriskuetan oinarritutako kaudimen-erregimena da, hau da, zenbat eta arrisku handiagoa hartu (gure negozioetan, inbertsioetan etab.) orduan eta kapital gehiago eduki beharko dugu erabilgarri, berme gisa, aseguratuentzat, inbertsiogileentzat eta gizartearentzat, oro har.

Irudia CC BY-SA 2.0 Daniel Dionne

Horren helburua da aseguruen sektoreari arriskuak hobeto kudeatzen laguntzeko markoa sortzea, lehiakortasuna handitzea, gure produktuak hobetzea eta gure aseguratuen, inbertsiogileen eta gizartearen kaudimena bermatzea, horretarako gardentasun handiagoa eskainiz, merkatuaren eta arautzaileen eskura informazio handiagoa jarriz.

Artikulu hau gazteleraz ere eskuragarri dago.

Categorías: Euskaraz, Gaurkotasun-artikuluak

Seguimos apostando por la responsabilidad empresarial

Comenzamos a recoger los frutos del nuevo modelo de gestión.

El año 2014 fue importante en la toma de decisiones en torno a la Responsabilidad Social Empresarial. En Seguros Lagun Aro apostamos por la búsqueda de un nuevo modelo de gestión más equilibrado y ya hemos comenzado a recoger los frutos de aquel trayecto que comenzamos hace ya dos años. Las conclusiones obtenidas en la Memoria de Responsabilidad Social Empresarial correspondiente al año 2015 así lo confirman.

La generación de valor, el fortalecimiento de la Responsabilidad Social enfocada al desarrollo de las personas y la sostenibilidad medioambiental han sido los tres hitos fundamentales de este pasado 2015 y los datos obtenidos de su desarrollo han dado como resultado la consolidación y la mejora de muchos de los indicadores establecidos en dicho periodo de tiempo.

Gracias a este tipo de políticas activas, toda la organización, liderada desde el equipo directivo, se ha implicado en el desarrollo económico, social y medioambiental de la empresa y de su entorno, por lo que se han podido establecer los compromisos de Seguros Lagun Aro con los distintos grupos de interés, identificado los mecanismos de diálogo con cada uno de ellos, y generado, además, un mapa de asuntos relevantes en materia de RSE.

Ver online Memoria de RSE 2015
Descargar PDF Memoria de RSE 2015


Este artículo también está disponible en euskera.

Categorías: Actualidad RSE, Es noticia....

Etiquetas: ,

Enpresako erantzukizunaren aldeko apustuarekin jarraitzen dugu

Martxan jarritako ibilbidearen emaitzak jasotzen hasi gara.

2014.urtea garrantzitsua izan zen Enpresako Erantzukizun Sozialaren inguruko erabakiak hartzeko. Seguros Lagun Aron kudeaketa-eredu berri eta orekatuago baten aldeko apustua egin dugu, eta duela bi urte martxan jarritako ibilbidearen emaitzak jasotzen hasi gara. Enpresako Erantzukizun Sozialaren 2015eko Txostenean jasotako ondorioek hala berresten dute.

2015eko ardatz nagusiak hauek izan dira: balioa sortzea, pertsonen garapenari zuzendutako Erantzukizun Soziala indartzea eta ingurumenaren jasangarritasuna. Eta horien garapenetik lortutako datuek sendotzea eta tarte horretarako ezarritako adierazle askoren hobekuntza ekarri dute.

Horrelako politika aktiboei esker, erakunde osoa, zuzendaritza-taldea buru duela, enpresaren eta haren ingurunearen garapen ekonomikoan, sozialean eta ingurumenekoan inplikatu da, eta horregatik ezarri ahal izan dira Seguros lagun Aroren konpromisoak interes-talde desberdinetan, horietako bakoitzaren elkarrizketa-mekanismoak identifikatuz eta, horrez gain, EES gaien inguruko gai garrantzitsuei buruzko mapa sortuz.

Ikusi online EGE 2015eko Txostena
Deskargatu EGE 2015eko txostena


Artikulu hau gazteleraz ere eskuragarri dago.

Categorías: Actualidad RSE, Es noticia...., Euskaraz, Gaurkotasun-artikuluak

Etiquetas: ,

Aseguruaren liburu zuria

Nahi ala ez, denok dugu asegururen baten babesa: kontratatu dugulako edo beste batzuk sinatu eta zeharka aseguratu egiten gaituztelako. Dena den, argi dago asegurua ez dela gozamenerako, beharrizanetarako baizik. Baina aseguruen mundua zabalagoa da, herriaren ekonomian funtsezkoa da, eta egiten ditugun urrats guztietan babesten gaitu, baita horren kontzientziarik ez badugu ere.

Unespak –gu ere elkarte horretako partaide gara– “Seguru gaude” proiektua sortu du, aseguruen mundua herritarren eskuetara hurbiltzeko. Testuinguru horretan, Aseguruaren Liburu Zuria egin da.

Gure bizitzetan aseguruek duten eragina ezagutu nahi baduzu, industria horren funtzionamendua edota herriari zer onura ekartzen dion, kontsultatu Aseguruaren liburu zuria hemen. Teknizismoei eta terminologia konplexuari ihes egiten dion testua da, eta sektoreko zenbakiak ezagutzeko datuak erakusten ditu, haren organigramak eta laneko prozedurak. Horrez gain, sektoreko zein harekin lotutako gizarteko beste eremu batzuetako protagonistei egindako elkarrizketak jasotzen dira bertan.

 

 

Categorías: Euskaraz, Gaurkotasun-artikuluak

El libro blanco del seguro

Lo queramos o no, todos contamos con la protección de algún tipo de seguro: bien porque lo hemos contratado, bien porque otros los suscriben y nos aseguran de forma indirecta. Lo que está claro es que el seguro no se disfruta, sino que se utiliza en caso de necesidad. Pero el mundo del seguro es mucho más, es una pieza indispensable en la economía del país y un parachoques invisible que nos protege en cada paso que demos, aunque no seamos conscientes de ello.

Libro Blanco del Seguro

Libro Blanco del Seguro

Unespa, asociación de la que somos parte, ha creado el  proyecto “Estamos seguros”, una iniciativa que pretende acercar el mundo del seguro a la ciudadanía.  En este contexto, ha elaborado también el Libro Blanco del Seguro.

Si quieres conocer cómo los seguros están presentes en nuestra vida, cómo funciona esta industria o qué aporta al país, ahora puedes hacerlo a través de este El libro blanco del Seguro. Se trata de un texto alejado de tecnicismos y terminología compleja que aporta datos para conocer las cifras del sector, sus organigramas y procesos de trabajo e incluye entrevistas a protagonistas del sector y de otros ámbitos de la sociedad relacionados con ellos.

Este artículo está también disponible en euskera.

Categorías: Los seguros

Etiquetas:

Seguros privados sanitarios; ahorro para la sanidad pública

Los seguros privados ahorran cada año entre 4.200 y 8.100 millones de euros al año al Sistema Nacional de Salud, tal y como se indica en el informe “Sanidad privada, aportando valor: Análisis de la situación 2016” elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

personal_medico

Imagen derivada CC BY-SA 2.0 por Saludand

Y no solo eso, sino que genera 245.000 empleos en el ámbito extrahospitalario y hospitalario. El informe indica además que el sistema sanitario privado supuso el 28,5% del gasto sanitario total y que sumando el gasto de conciertos con el gasto sanitario privado se alcanzan los 33.797 millones de euros, lo que supone el 3,2 del PIB.

A esto hay que añadir el no consumo (o muy esporádico) de la sanidad pública de 7,4 millones de personas. Esto supone un ahorro por persona en 2015 de más de 500 euros en los casos es que se hace un consumo mixto de los servicios sanitarios; y de más de 1.000 euros si solo se utiliza el sistema privado de salud.

Este artículo está disponible también en euskera.

Categorías: Los seguros, Salud, Vida / accidentes

Etiquetas: ,

Osasun-aseguru pribatuak; osasun publikoarentzat aurrezkia

Aseguru pribatuei esker, urtero 4.200 eta 8.100 milioi euro bitartean aurrezten ditu Osasunaren Sistema Nazionalak, eta hala adierazten da Osasuna Garatzeko eta Integratzeko Institutuak egindako “Osasun pribatua, balio erantsia: egoeraren azterketa 2016” txostenean.

Horrez gain, 245.000 lanpostu sortzen ditu ospitaleratzearen eta ospitaleratze kanpoko eremuetan. Txosten horretan, gainera, aipatzen da osasun-sistema pribatua osasun-gastu guztiaren % 28,5 dela eta kontzertazio-gastuak gehitzen badizkiogu osasun-gastu pribatuei 33.797 milioi euroko zenbatekoa dugula, BPGd-aren % 3,2 hain zuzen ere.

Horri gehitu beharko genioke, halaber, hori dela-eta 7,4 milioi pertsonak ez dutela osasun-sistema publikoa erabiliko (edo oso gutxitan). 2015ean 500 euro baino gehiago aurreztu ziren pertsonako osasun-zerbitzuen kontsumo mistoa egiten den

Categorías: Euskaraz, Gaurkotasun-artikuluak