Oporrak hurbiltzen ari diren honetan, martxan jarri aurretik beti arduratzen gara ibilgailua egoera onean dagoela berrikusteaz, bai mantentze-mailan, bai dokumentazioa edukitzeari dagokionez. Baina bidaia egin aurretik berrikusi beharreko beste alderdi garrantzitsu bat objektuen kargak dira, oso arriskutsuak izan baitaitezke gidariarentzat eta gainerako bidaideentzat. Era berean, jakin behar da karga autoan behar bezala ez jartzeak zigorrak ekar ditzakeela. Zirkulazioko Erregelamendu Orokorraren 13. artikulutik 16. artikulura bitartean arautzen da nola kargatu behar den ibilgailu baten edukia bidaideen eta bide publikoko gainerako erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko.   Hauek dira kontuan hartu behar ditugun jarraibideetako batzuk:

 Ahal den guztietan, karga maletategira

Ibilgailuaren karga maletategian kargatu behar da ahal bada, beti goiko erretilua errespetatuz. Leku gehiago behar baduzu, ken daiteke, baina gogoan izan ez dela gomendatzen gidariaren atzealdeko ikuspegia buxatuta dagoela gidatzea; edonola ere, hala eginez gero, nahitaezkoa da ezkerreko ispilu bat edukitzea. Gainera, erretilua kenduz gero, kargari ondo eutsi behar zaio, istripua edo bat-bateko maniobra bat gertatuz gero karga oso azkar ateratzea saihesteko. Horregatik, gomendioetako bat da atzeko eserlekuaren eta maletategiaren artean banatze-sare bat erabiltzea.

Gehien pisatzen duten objektuak, tamaina edozein dela ere, maletategiaren hondoan jarri behar dira; izan ere, 14. artikuluaren arabera, karga “ibilgailuaren egonkortasuna arriskuan jarriko ez duen moduan” banatu behar da. 

Ibilgailuaren barruko kargaren kasua

Beti ez da posible izaten dena maletategian kargatzea: batzuetan, objektu handiagoak bidaiari-tokiaren barruan kargatu behar izaten ditugu. Kasu honetan, karga leku seguru eta babestu batean jarri behar da, bat-bateko maniobra edo istripua gertatuz gero arriskutsua izan ez dadin. Kargak ez du inoiz ibilgailuaren egonkortasuna arriskuan jarri behar, eta barruan ondo banatuta egon behar du. Era berean, ez du zaratarik edo eragozpenik sortu behar, eta ez du ibilgailua gidatzea zaildu behar.

Azken aukera gisa, karga ibilgailuaren kanpoaldean 

Azken baliabide gisa, karga ibilgailuaren kanpoaldean eraman daiteke, normalean sabaian edo ibilgailuaren atzealdean. Kasu horretan, kontuan izan behar da kargak ezin dituela estali ibilgailuaren argiak zein matrikula, eta ezin dela irten ibilgailuaren planotik, inguruabar eta baldintza berezietan izan ezik. Gainera, kargak erabat lotuta egon behar du, erortzea eta errepidearen beste erabiltzaile batzuentzat arriskutsua izatea saihesteko.

Salgaiak garraiatzeko ez diren ibilgailuetan, araudiak ezartzen du karga atzealdetik % 10 arte irten daitekeela, edo % 15 arte zatitu ezin bada. Nolanahi ere, irtenez gero, gidariek V-20 seinale batekin seinaleztatu behar dute, gainerako gidari eta erabiltzaileak ohartarazteko.

Zenbatekoa da karga gaizki eramateagatiko isuna? 

Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen arabera, arau-hauste larria da “ibilgailu bat gidatzea karga gaizki egokituta dagoela edota erortzeko arriskua duela”. Beraz, isuna 200 €-koa izango da. 30

Ba al du eraginik aseguruan karga gaizki eramateak? 

Horrez gain, automobil-aseguruek ez dituzte estaltzen ez-betetzeetatik eratorritako ondorioak indarrean dagoen legeria betetzen ez denean pisuari, kargaren neurriari eta garraiatzen den moduari dagokienez; horiek izaten dira, hain zuzen ere, istripu-arrazoi erabakigarriak.