Unea iristen denerako legezko gaiak ordenan jartzen ditu, testamentua egin izana, esate baterako. Halako bat izateak izugarri erraztuko die senideei jaraunspen bat izapidetzeko prozesua, baina kasu askotan ez dugu jakiten halakorik dagoen ala ez. Horretarako, senide bat hil ondoren eskatu beharreko lehen dokumentua Azken Nahien Ziurtagiria da. Dokumentu horrek egiaztatzen du pertsona batek testamentua egin duen ala ez, eta zein notarioren aurrean, jaraunspen-eskubideren bat dagokien hurbileko pertsonek haren kopia bat jaso ahal izan dezaten. Prozesu hori nola egiten den jakiteko, jarraitu prestatu dugun Azken Nahien Ziurtagiria lortzeko gida irakurtzen.

Azken Nahien Ziurtagiria lortzeko urratsak

1. Beharrezko dokumentazioa

Ziurtagiria eskatu aurretik, garrantzitsua da beharrezko dokumentazioa biltzea. Hor sartzen dira hildakoaren NANa, heriotza-ziurtagiria eta balizko testamentuei buruz izan dezakezun beste edozein informazio.

2. Ziurtagiria eskatzea

Dokumentazioa prestatutakoan, eskaera aurrez aurre edo telematikoki egin daiteke Azken Nahien Erregistro Orokorrean.

Alde batetik, aurrez aurre egiteko, Justizia Ministerioaren edozein Lurralde Kudeatzailetzatan eska daiteke. Azken Nahien Ziurtagiriaren eskaera-orria aurkeztu behar da, 790 eredua inprimakiarekin batera. Eskatzailearen nortasuna egiaztatu behar da NAN, AIZ edo pasaportearen bidez.

Beste aldetik, online eskatzeko, Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren bidez egin behar da. NAN elektronikoarekin, ziurtagiri digitalarekin edo Cl@ve-rekin sartu behar da. Ondoren, eskaera-inprimaki elektronikoa bete behar da.Kontuan izan eskaera ezingo dela aurkeztu heriotzaren datatik 15 egun baliodun igaro arte. (larunbatak, igandeak eta jaiegunak kontatu gabe).

3. Tasak ordaintzea

Bi kasuetan, eskaera aurrez aurre nahiz online eginez gero, 3,86 euroko tasa administratiboak ordaindu behar dira.

4. Ziurtagiria jasotzea

Azkenik, eskaera egiteko eta tasak ordaintzeko prozesua amaitu ondoren, Azken Nahien Ziurtagiria egiteko epea 10 egun baliodunekoa izango da.

Azken nahiak vs Bizitza-asegurua

Argi eduki behar da ez direla gauza bera Azken Nahien Ziurtagiria eta bizitza-aseguruaren ziurtagiria. Bigarren kasuan, jakin behar da hildako pertsonak bizitza-asegururik bazuen ala ez, eta aseguruaren onuradunak nor diren. Ziurtagiri hori modu telematikoan eska daiteke, Justizia Ministerioaren webgunean, edo aurrez aurre.

Laguntza egokia izateak aldea egiten du 

Lagun Aroren bizitza-aseguruek aholkularitza-zerbitzua dute Aseguratua hilez gero familiartekoei, jaraunsleei edo onuradunei laguntzeko. Zerbitzu horrekin une zailetan egin beharreko izapideak egiten lagunduko dizugu, eta izapide horiek egiteko behar den informazio guztia emango dizugu.

Aholkularitzan sartzen da:

  • Heriotza erregistro zibilari jakinaraztea.
  • Erabilgarri dauden hileta-zerbitzuak, hala nola beilatokiak, beilatokia jartzea.
  • Gorpua lekualdatzea eta behar izanez gero aberriratzea.
  • Hildakoa ehorztea edo erraustea.

Laburbilduz, Azken Nahien Ziurtagiria beharrezkoa da oinordetza-izapidea hasteko. Gida honetan aipatutako urratsekin arazorik gabe lortu ahal izango duzu. Gogoan izan horrelako une zailetan profesional adituen laguntza izateak aldea egiten duela. Lagun Aron zuri laguntzeko gaude.