Senitarteko bat hiltzen zaigunean, pena handiko egoera sortzeaz gain, gerta daiteke ez jakitea hildakoak bizitza-aseguru bat zeukan ala ez. Jakiterik izango zenuke bizitza-aseguru baten onuraduna zaren ala ez? Zenbatekoren bat kobratzeko eskubiderik duzun ala ez jakiteko zer egin behar duzun azalduko dizugu. Polizaren kalte-ordaina ez baduzu kobratzen, behintzat ez dadila izan horren berri ez izateagatik.

2007 urteaz geroztik, Heriotza-estaldurako Aseguru Kontratuen Erregistroa kontsulta dezakezu. Datu-base publiko bat da, Justizia Ministerioaren mendekoa, eta hor egiazta dezakezu hildako edozein pertsonak bizitza-aseguru bat zeukan ala ez.

Izan ere, erregistro hori ireki zen arte, bizitza-aseguruen % 10 ez zen kobratzen, senitartekoek ez zekitelako hildakoak halako aseguru bat zeukala. Orain, edozein pertsonak eska dezake informazioa Erregistroan, Internet bidez nahiz bertara joanez. Hori bai, heriotza-datatik gutxienez 15 egun baliodun igarotakoan egin daiteke, eta 5 urte arte gehienez.

Nola kontsultatu heriotza-estaldurako aseguru-kontratuak:

La situación generada por la evolución del coronavirus ha obligado a adoptar las siguientes medidas extraordinarias: Durante las fases 0 y I de la desescalada: Sólo se expedirán certificados de antecedentes penales, sexuales, últimas voluntades y seguros de vida a través de la sede electrónica del Ministerio. Nunca de modo presencial, se tenga o no cita previa. El registro de documentos deberá realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio. Nunca de modo presencial. No se prestará ningún servicio de modo presencial. Durante las fases II y siguientes de la desescalada: Todos los trámites presenciales que se vayan habilitando se realizarán mediante cita previa y con limitación de aforo, siendo obligatorio ir con mascarilla y tenerla debidamente colocada en todo momento para poder acceder y permanecer en las oficinas del Ministerio. Deberá consultar, para cada oficina, los tipos concretos de trámites que en cada momento se puedan prestar de modo presencial. En todo caso, permanecerá disponible, para todo tipo de trámites, la posibilidad de tramitación a través de la sede electrónica del Ministerio. Las oficinas de las Gerencias Territoriales que no tengan actualmente disponible la cita previa a través de la web, seguirán prestando el trámite de Apostilla de la Haya presencialmente mediante cita previa por vía telefónica o e-mail. El resto de los trámites (tanto Registro como expedición de certificados de delitos de delitos de naturaleza sexual, antecedentes penales, últimas voluntades y contratos de seguros de cobertura de fallecimiento) se seguirá atendiendo por vía telemática, o, en caso de no ser posible, por vía postal o a través del Sistema Integrado de Registros.

OHARRA: HERRITARREI ARRETA – COVID-19

Bete ondoren, tasa bat ordaindu behar duzu (gaur egun 3,74 eurokoa da).
Tasa ordaindu izanaren egiaztagiriarekin batera, dokumentazio guztia aurkeztu beharko duzu Azken Nahien Erregistro Orokorrean edo Justizia Ministerioaren Lurralde Kudeatzailetza batean.

7 eguneko epean, Erregistroak ziurtagiri bat jaulkiko du indarrean dauden kontratu guztiak adieraziz eta zein entitaterekin sinatuta dauden zehaztuz. Ziurtagiria eskatutako modu berean jaso beharko duzu (pertsonalki edo postaz).

Ziurtagiria eskuan duzula, aseguru-etxera jo ahal izango duzu onuraduna zaren edo ez jakiteko eta erreklamatzeko, egoki bada, dagokizun kalte-ordaina.

Artikuluan azaltzen diren pausuen grafikoa