Enpresak, oro har, beren jardueraren berezko arriskuei, ingurune ekonomikoari eta ustekabeko gertaerei lotutako beste batzuen eraginpean daude, beren ohiko funtzionamendua alda dezaketenak eta are beren existentzia arriskuan jar dezaketenak.

Horregatik, zure negoziotik eta istripuzko arriskuetatik eratorritako arriskuen kudeaketa proaktiboa egin behar da, egoera horiek aseguratuz.

Istripuzko arriskuak murrizteko, aseguruak behar dituzte; izan ere, aseguru horiekin babestu ahal izango dituzte bai beren ondarea, bai beren langileak, hirugarrenei sor diezazkieketen kalteak eta baita beren emaitza-kontua ere.

Garrantzitsua da eskura ditugun produktuak eta beren funtzionamendua ezagutzea.

Egoera horiek enpresa txiki eta ertainei eragiten diete bereziki –ETE direlakoei–, beren tamaina dela-eta ahulagoak baitira.

Sarrera honetan, aseguru horiek Lagun Aron nola funtzionatzen duten azaldu nahi dugu labur-labur.

ETEentzako aseguruen funtzionamendua

Ez dakigunez noiz gertatuko diren istripuak edo arriskuek ondorioak sortzen dituzten beste egoera batzuk, garrantzitsua da aurrea hartzea prebentzioaren bidez. Ez dugu jakingo gorabeheraren egun zehatza, baina babestuta egongo gara unea iristen denean.

Arrisku Anitzeko Aseguru batekin babestu gaitezke gure instalazioetan izandako kalte materialen, negozioa gelditzearen edo hirugarrenei eragindako kalteen aurka. Aseguru-etxearen eta enpresaren arteko kontratu baten edo gehiagoren bidez, enpresak estali nahi dituen arriskuak zehazten dira.

Lagun Aron hainbat ETEentzako aseguru daude, eta ezagutu behar ditugu ahalik eta erabakirik onenak hartzeko. Hauek dira aipagarrienetako batzuk:

  • Erantzukizun Zibileko Asegurua. Hirugarren batek bere jardueraren garapenean sortu dizkiozun kalteengatik egindako erreklamazioen aurrean babesten zaitu. Horrela, segurtasuna eta lasaitasuna bermatzen dizkizu zure ondarea arriskuan jar dezaketen hirugarrenen erreklamazioei aurre egin behar izanez gero
  • Lagun Aro Saltokiak asegurua. Negozio batek kalteak jasanez gero, negozioak lehenbailehen funtziona dezan pentsatua dago. Lagun Aron daukagun beste produktu bat da.
  • Lagun Aro Negozioa+ asegurua: Arrisku anitzeko aseguru malgu eta moldagarria da, bezeroari bere beharretara gehien egokitzen diren estaldurak aukeratzeko aukera ematen diona.
  • Bizitza- edo istripu-asegurua. ETEek hitzarmen kolektiboaren arabera dituzten betebeharrak aseguratzen ditu. Horrez gain, beren langileentzat izan nahi dituzten borondatezko hobekuntzak ditu.

Laburbilduz, enpresek, ETEek eta autonomoek ziurtatu behar dute ezusteko desberdinen aurka babesteko. Zorionez, aseguru-aukera zabala dago, eta gerta daitekeen ia edozein egoerari konponbidea ematen diote. Horiekin, langileak eta instalazioak ahalik eta baldintzarik onenetan babestuta egongo dira.