Gidatzen hasteko asmoa baduzu edo ibilgailu-mota aldatu behar baduzu, garrantzitsua da Espainian behar den dokumentazioa ezagutzea.

Gidabaimena baduzu, zenbait kasutan, antzinatasunaren arabera, baimen-mota berak balioko dizu. 

Gidabaimen motak

Lagun Aron ibilgailu-mota bakoitzerako zer behar duzun esango dizugu, Gidabaimenak arautzen dituen Araudiaren arabera:

AM baimena

Bi edo hiru gurpileko ziklomotorrak eta kuadriziklo arinak erabiltzeko beharrezkoa da. 15 urtetik aurrera lor daiteke.

A1 baimena

16 urtetik aurrera izapidetu dezakezu.

 • Gehienez ere 125 cc-ko zilindrada duten motozikletak (sidekarra barne), 11 kW-ko gehieneko potentzia eta 0,1 kW/kg-ko gehieneko potentzia/pisu erlazioa.
 • Motordun trizikloak, gehienez 15 kW-eko potentzia dutenak.
 • Bi eta hiru gurpileko ziklomotorrak.
 • Kuadriziklo arinak eta mugikortasun urriko pertsonentzako ibilgailuak.

A2 baimena

18 urtetik aurrera.

 • 35 kW-eko gehieneko potentzia duten motozikletak (sidekarra barne), 0,2 kW-eko gehieneko potentzia/pisu erlazioa dutenak eta beren potentzia halako bi duen ibilgailu batetik eratorritakoak ez direnak.
 • LCM lizentziarekin eta AM eta A1 baimenekin gida daitezkeen ibilgailuak.

A baimena

Baimen hau A2 motako baimen baten titular diren gidariei soilik eman ahal izango zaie, gutxienez bi urteko antzinatasunarekin.

20 urtetik aurrera eta kasu batzuetan 21 urtetik aurrera soilik izapidetu daiteke.

 • Motozikletak (sidekarra barne) eta motordun trizikloak.
 • Motordun trizikloak, 15 kW-etik gorako gehieneko potentzia dutenak (gidatzeko 21 urte izan behar dira).
 • LCM lizentziarekin eta AM eta A1 eta A2 baimenekin gida daitezkeen ibilgailuak.

B baimena

Gutxieneko adina: 18 urte.

Gehienez 3.500 kg-ko BGM duten automobilak. Gidariaz gain, zortzi bidaiari baino gehiago eramateko diseinatuta egon behar dute.

Automobil horiek eraman ditzakete:

 • Atoi arinak.
 • Motordun trizikloak eta kuadrizikloak.
 • Ziklomotorrak eta mugikortasun urriko pertsonentzako ibilgailuak.
 • Edozein ibilgailu berezi eta horien multzoa: nekazaritzakoak eta nekazaritzakoak ez direnak, 40 km/h-tik gorako gehieneko abiadura ez dutenak eta 3.500 kg-tik gorako BGM ez dutenak.

B gidabaimena duten pertsonek, 3 urtetik gorako antzinatasunarekin, A1 baimenak baimentzen dituen motozikletak gidatu ahal izango dituzte lurralde nazionalaren barruan.

Garrantzitsua: B baimena baduzu 2 urtetik gorako antzinatasunarekin, salgaiak garraiatzeko ibilgailuak gidatu ahal izango dituzu baldin eta 3.500 kg-tik gorako BGM badute baina 4.250 kg gainditzen ez badituzte. Erregai alternatiboa duten ibilgailuak izango dira, eta debekatuta dago atoiak eramatea.

B+E baimena

Gutxieneko adina: 18 urte.

B motako baimenarekin gida daitezkeen ibilgailu traktoreek eta gehienez 3.500 kg-ko BGM duen atoi edo erdi-atoi batek osatutako ibilgailu-multzoak.

Noiz berritu behar duzu gidabaimena?

Baimen guztiak 10 urtez behin berritzen dira, titularrak 65 urte betetzen ez dituen bitartean. 65 urtetik aurrera, 5 urtean behin berritzen dira.

Gidari berria zara?

Gogoan izan lehenengo urtean 19,5 x 15 cm-ko plaka angeluzuzena eraman beharko duzula, hondo berdeko islatzailea, “L” letra zuriarekin, ibilgailuaren atzeko ezkerraldean ikusteko moduko leku batean.

Motozikleten eta hiru gurpileko ibilgailuen kasuan, nahikoa izango da atzealdean ikusteko moduko leku batean jartzea.