Patinete elektrikoen egungo araudia. Nola eta non erabili?

Patinete elektrikoen booma ukaezina da gaur egun; baina zerbait berria denez, legeria etengabe eguneratu eta berrikusi behar da. Lehenik eta behin, jakin behar duzu patinete elektrikoa bidegorrietatik erabili behar duzula oro har, eta inola ere ez espaloietan. Bestalde, oraindik ez da nahitaezkoa patinetea matrikulatzea ez eta kaskoa erabiltzea ere.

Beti komeni da asegurua edukitzea istripu bat gertatzen denerako, baina istripuak saihesteko modurik onena abiadura moderatuan ibiltzea da, beste patinatzaile edo txirrindulariei kalterik ez eragiteko. Kontuan izan legearen arabera bi urte inguruko epean zirkulazio-ziurtagiri bat beharko dela patinetea erabili ahal izateko. Agindu orokor horiez gain, autonomia-erkidego bakoitzak eskumenak ditu bere araudia argitaratzeko, betiere estatukoarekin bateragarria eta harmonizatua.

Horri dagokionez, Zirkulazioko Erregelamendu Orokorrak honako debeku eta muga hauek ezartzen ditu, besteak beste:

  • Herri barruko bideetan abiadura 20 km/h-ra mugatzea, galtzadarako eta espaloirako plataforma bakarra duten bideetan; 30 km/h-ra, zirkulazio-noranzko bakoitzeko errei bakarreko bideetan; eta 50 km/h-ra, zirkulatzeko bi errei edo gehiagoko herri barruko bideetan. Udalerriak debeku zorrotzagoak ezarri ahal izango ditu, baina salbuespenak ere bai zirkulazio-errei bakarra izanez gero, muga handituz. Muga hori argitaratu eta 6 hilabetera sartuko da indarrean.
  • MPIak zeharbideetatik, herriarteko bideetatik, autobideetatik eta autobietatik ibiltzea, herri barruan ibili arren, eta baita hiriko tuneletatik ere.

Neurri horien bidez, DGTk ezbehar-tasa murriztu nahi du, batez ere hiri-eremuan, eta mugikortasun-formula berriak eskaintzen dituzten ibilgailuen tratamenduei buruzko zalantzak argitu nahi ditu.

Zer gertatzen da patinetearekin istripu bat baduzu eta hirugarren bati kalte egiten badiozu?

Puntu honetan, besteak beste,istripu-aseguruaren edo Etxeko aseguruaren zeregina sartzen da, funtsean. Gaur egun, autonomia-erkidegoko gobernuak nahitaez ezarri ditu zenbait udalerritan, Alacanteko edo Benidormeko zirkulazioan, esate baterako. Bizi zaren zonan nahitaezkoa ez bada ere, babes-neurri gisa edukitzea gomendatzen dizugu.

Aseguru batek eskaintzen duen babesa, bai kalte pertsonalengatik, bai beste batzuei –hirugarrenei– egindako kalteetan izan dezakezun erantzukizunagatik. Gainera, kontuan hartzen baduzu legeria etengabe eguneratzen dela, ematen dizun babesa are handiagoa da; izan ere, istripu bat estal diezazuke hirugarren batzuk kaltetu direnean edo balizko kalte-ordain baten aurrean.

Asegurua oraindik nahitaezkoa ez bada ere eta legeria oraindik eboluzionatzen ari bada ere, komeni da indarrean dagoen araudiaren berri izatea. Horrela, joan den 2020ko azaroaren 11n BOEn argitaratu zen Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra eta Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra aldatzen dituen azaroaren 10eko 970/2020 Errege Dekretua. Horren ondorioz, 2021eko urtarrilaren 2an hauek sartuko dira indarrean:

Ibilgailuen Erregelamendu Orokorrean sartutako aldaketa garrantzitsuenak hauek dira:

Ibilgailu motordunen definizioa aldatu da, pedal-eragite lagundua duten pedal-bizikletak eta MPIak (mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak) kanpoan utziz. Horrek esan nahi du ez dutela Nahitaezko Automobil Aseguru batek aseguratuta egoteko betebeharrik.

Definizio berri horrekin 3 ibilgailu-mota desberdin izango ditugu, eta horien artean patinete elektrikoak daude:

  1. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak (MPI): Plaza bakarra eta gurpil bat edo gehiago dituzten ibilgailuak, 6 eta 25 km/h bitarteko gehieneko abiadura duten motor elektrikoek propultsatuak. MPIek ez dute administrazio-baimenik beharko zirkulatzeko, baina bai baldintza teknikoak betetzearen eta identifikazioaren ziurtagiri bat. Hala ere, pendiente dago Trafikoko zuzendari nagusiaren ebazpen bidezko onespena, eta 24 hilabeteko epea egongo da aplikatzeko.
  2. Pedal-eragite lagundua duten pedal-bizikletak: Bi gurpil edo gehiagoko bizikleta elektrikoak, pedaldunak eta motor elektriko batek lagunduak, 25 km/h-ko gehieneko abiadurarekin.
  3. Motor-zikloa: 25 eta 45 km/h arteko gehieneko abiadura duten bizikleta elektrikoak.

Halako ibilgailuak, beraz, betebehar hau izango dute: Nahitaezko Automobil Aseguru batek aseguratuta egotea, “ibilgailu motorduna” kontzeptuaren barruan sartuko baitira. Era berean, matrikula eduki beharko dute.

Horrenbestez, zure patinete elektrikorako aseguruak bilatzea da modu bakarra istripuren bat izanez gero edo egungo araudiak jasotzen dituen beste kasu batzuetan erantzukizunik ez izateko. LagunAron zuretzako egokiena daukagu.