Baliteke konturatu ez izana, baina ez, aseguru-primak ez dauka BEZik. Sektoreak berezko duen ezaugarri bat da, 1986an du jatorria, Espainian BEZa ezarri zen urtean, hain zuzen; urte horretan, aseguruen esparrua kanpo utzi zen. Baina horrek ez du esan nahi beste zerga batzuk ez dituenik. Ohikoenetako batzuk azalduko dizkizugu.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 20. artikuluaren arabera, aseguru-, berraseguru- eta kapitalizazio-eragiketak BEZetik salbuetsita daude. Baina zure aseguruaren ordainagiria iristen zaizunean, ikusiko duzu, primaz gain, zenbait kargu, tasa edo zerga berezi ordaintzen direla. Jakin nahi duzu zein diren?

Poliza-motaren araberakoa da, izan ere ez da zenbateko bera ordaintzen Autoaren Asegururako eta saltoki baten asegururako, esate baterako. Honako hauek dira ohikoenak:

  • Aseguru-primen gaineko Zerga (AZ)
  • Aseguruen Konpentsazio Partzuergorako (AKP) errekargua

Aseguru-primen gaineko Zerga % 6koa da 1998az geroztik, eta aseguruaren ia adar guztiei aplikatzen zaie. Gutxi batzuk bakarrik salbuetsita geratzen dira, hala nola nahitaezko gizarte-aseguruak eta aseguru kolektiboak pentsioengatiko konpromisoak dituztenak, bizitzakoak, kauziokoak, osasun-laguntzakoak eta gaixotasunekoak, nekazaritzakoak edo esportaziorako kreditukoak, besteak beste.

Zure polizari arretaz begiratuz gero, ikusiko duzu, Aseguru-primaren gaineko Zergaz gain, prima garbiari beste zenbateko batzuk eransten zaizkiola, errekargu deritzotenak eta Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak (AKP) zenbait eskumen eta/edo beste prestazio eta berme batzuk bere gain hartzeagatik jasotzen dituenak.

AKP eginkizun aseguratzaile batzuk dituen erakunde publikoa da. Adibidez, aseguru-etxe pribatu batek ezbehar jakin batzuk bere gain hartzen ez dituenean, hala nola ohiz kanpoko gertaerak, uholdeak esate baterako. Aseguru-etxe batzuek baztertu duten erabiltzaile baten erantzukizun zibila estaltzeaz ere arduratzen da, eta asegururik ez dagoen kasuetan edo aseguratzaileak bere burua kaudimengabetzat jotzen duen kasuetan berme-funts gisa jokatzen du.

Eginkizun horiek betetzeko, aseguratzaileek tasa horiek biltzen ditugu, aseguru bakoitzaren primei gehituta, eta ondoren KPZn sartzen dira. Iruzurrak saihesteko, Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Orokorra aseguru-etxe biltzaileak ikuskatzeaz arduratzen da.

Bizitza-aseguruetan eta Bizitzakoak ez diren Aseguruetan ordaintzen diren tasak dira, eta hiru mota daude:

  • Aseguruko errekargua, Ezohiko Arriskuak, pertsonen eta ondasunen gaineko Zuzeneko Kalteak eta mozkin-galerak estaltzeko. Aseguru gehienetan ordaintzen dira: Bizitzakoetan eta Bizitzakoak Ez direnetan, eta Ondasunetan eragindako Kalteen aurkako aseguruetan.
  • Aseguruko errekargua ibilgailu motordunak Erabiltzeko eta Ibiltzeko Nahitaez Harpidetu Beharreko Erantzukizun Zibileko Aseguruan.
  • Errekargua aseguru-entitateen jarduera likidatzailea finantzatzeko. Adar guztietan aplikatzen da, Bizitzakoan eta Esportaziorako Kredituan izan ezik.

Azken finean, gure aseguruengatik BEZik ordaindu ez arren, seguruenik tasak ari gara ordaintzen hala nola Aseguru-primen gaineko Zergaren % 6a, hari gehi dakizkiokeen beste errekargu batzuez gain. Hori ikusteko zure aseguruaren dirua zertara bideratzen den jakin dezakezu. Horrela, jakingo duzu % 6,7 Ogasunera eta Gizarte Segurantzara bideratzen dela.